Evakuācijas durvju slēgšanas funkcijas. Informācija.

Evakuācijas un trauksmes durvis, kurās iebūvētas pēc EN 179 vai EN 1125 atbilstošas slēdzenes vai vairākpunktu slēdzenes, evakuācijas virzienā bez atslēgas var atvērt vienmēr - arī - aizslēgtā stāvoklī. Evakuācijas funkcija nosaka evakuācijas durvju atvēršanas iespējas no ārpuses.

Sargāta caurstaigāšanas funkcija B
 
 • Durvis no abām pusēm ir aprīkotas ar nospiežamiem rokturiem.
 • Neaizslēgtā stāvoklī durvis lietojamas kā parastas caurstaigājamās durvis; no abām pusēm durvis atver, nospiežot rokturi.
 • Aizslēdzot slēdzenes bultu ar 1 vai 2 atslēgas apgriezieniem, durvis no ārpuses var atvērt tikai ar atslēgu.
 • No iekšpuses nospiežot rokturi, slēdzenes mēlīte un bulta tiek ievilktas un durvis var atvērt. Durvīm aizcērtoties, no ārpuses tās nav atveramas. (Durvis nav aizslēgtas, bet ārējais rokturis darbojas tukšgaitā).
 • Ieteicams aizlēgt bultu ar 2 apgriezieniem, jo, aizlēdzot ar 1 apgriezienu, durvis vēl nav aizslēgtas - tās sargā tikai slēdzenes mēlīte.
 • B funkcija tiek izmantota durvīs, kas tiek abpusēji izmantotas ikdienā un kuras, neslēdzot ar atslēgu, nedrīkst būt atveramas no ārpuses.Pielietošanas piemērs: ofisu ieejas durvis, kas ved uz āru un vienlaicīgi ir evakuācijas ceļa durvis. Pēc darba laika durvis slēdz. Ja šajā laikā durvis tiek lietotas virzienā uz āru, B funkcijas slēdzene nodrošina, ka no ārpuses joprojām pa durvīm nevar ienākt.


Caurstaigāšanas funkcija D
 
 • Durvis no abām pusēm ir aprīkotas ar nospiežamiem rokturiem.
 • Neaizslēgtā stāvoklī durvis lietojamas kā parastas caurstaigājamās durvis; no abām pusēm durvis atver, nospiežot rokturi.
 • Aizslēdzot slēdzenes bultu ar atslēgu, durvis no ārpuses var atvērt tikai ar atslēgu. No iekšpuses nospiežot rokturi, slēdzenes mēlīte un bulta tiek ievilktas un durvis var atvērt. Pēc evakuācijas funkcijas izmantošanas rokturis savienojas ar pretējās puses rokturi un durvju atvēršana ar rokturi atkal ir iespējama no abām pusēm.
 • D funkcija tiek izmantota durvīs, kas tiek abpusēji izmantotas ikdienā un kurām pēc evakuācijas funkcijas izmantošanas jānodrošina piekļuve arī no ārpuses, lai cilvēks, kas izgājis pa šīm durvīm, tiktu arī atpakaļ.
 • Pielietošanas piemērs: gaiteņi, kāpņu telpas, ofisu ieejas durvis, kas vienlaicīgi ir evakuācijas ceļa durvis, bet ved uz balkonu / jumta terasi. Ja aizslēgtā stāvoklī durvis tiek lietotas virzienā uz āru, neņemot līdzi atslēgu, D funkcijas slēdzene nodrošina iespēju atgriezties atpakaļ. 


Nekustīgā roktura funkcija E 
 • No iekšpuses durvis ir aprīkotas ar nospiežamu rokturi. Nospiežot rokturi, slēdzenes mēlīte un bulta tiek ievilktas un durvis var atvērt.
 • No ārpuses durvis ir aprīkotas ar nekustīgo pogu vai lielrokturi. Atvērt durvis no ārpuses pretī evakuācijas virzienam jebkurā situācijā iespējams tikai ar atslēgu.
 • Durvīm aizcērtoties, tās nofiksējas ar mēlīti un no ārpuses nav atveramas. Durvis ir atveramas, ar atslēgu ievelkot mēlīti. Ar atslēgu iespējams durvis atkārtoti aizslēgt un atslēgt.
 • Pielietošanas piemērs: piekļuves kontroles durvis (komplektācijā ar elektrosprūdu)Pašaizslēdzošā funkcija E
 • Tiklīdz durvis aizveras, slēdzene automātiski aizslēdzas ar slēgšanas bultu. Nospiežot rokturi, visas bultas tiek ievilktas slēdzenē un durvis var atvērt ar vienu rokas kustību.
 • Nav izmantojama kopā ar elektromagnētiskajiem sprūdiem un durvju atvēršanas automātiku