EN 1670 Slēdzenes un furnitūra. Korozijas izturība.


Norma EN 1670 definē durvju, vārtu, logu, slēģu un žalūziju sistēmu slēdzeņu un furnitūras korozijas izturības prasības un testa metodes saistībā ar pielietojuma mērķiem. Tajā ietverta būvizstrādājumu korozijas izturības klasifikācija saskaņā ar neitrālu testēšanu sāls miglas kamerā pēc DIN EN ISO 9227:2006-10.

Norma attiecas gan uz virsmām ar pārklājumu, gan bez pārklājuma. Atbilstoši dažādiem pielietojuma nosacījumiem korozijas izturība tiek iedalīta 5 klasēs, kā arī klasē 0, kurai prasības netiek noteiktas. Prasības, kas pārsniedz klasi 5, šajā normā netiek noteiktas.

Šīs normas prasības attiecas arī uz metāla savienojuma elementiem, kas nepieciešami slēdzeņu un furnitūras montāžai, ja tādi ir definēti. Skrūvēm un savienojošajiem elementiem, kas tiek pārdoti kopā ar būvizstrādājumu, kurš atbilst šai normai, arī jāabilst šai normai.

Būvizstrādājumu korozijas izturība tiek klasificēta pēc sekojošās sistēmas:

Klase 0
Korozijas izturība nav definēta.
Attiecas uz produktiem un pielietojuma mērķi, kam nav noteiktas korozijas izturības prasības
Klase 1
Zema korozijas izturība.
Pielietojums iekštelpās sausas vides apstākļos.
Klase 2
Vidēja korozijas izturība.
Pielietojums iekštelpās, kurās iespējama kondensāta veidošanās.
Klase 3
Augsta korozijas izturība.
Pielietojums āra vidē, kur reizēm vai bieži var veidoties migla, lietus vai gaisa mitrums.
Klase 4
Ļoti augsta korozijas izturība.
Pielietojums āra vidē, kam rakstīti nelabvēlīgi apstākļi.
Klase 5
Īpaši augsta korozijas izturība.
Pielietojums āra vidē, kam rakstīti īpaši nelabvēlīgi apstākļi, kuros nepieciešama ilglaicīga produkta aizsardzība.


Būvizstrādājumu korozijas izturības testi tiek veikti sāls miglas kamerā saskaņā ar EN ISO 9227 atbilstoši attiecīgajai korozijas izturības klasei:

Klase 1: 24 h
Klase 2: 48 h
Klase 3: 96 h
Klase 4: 240 h
Klase 5: 480 h

Pēc testa laika beigām uz produkta virsmas nedrīkst parādīties ar neapbruņotu aci vai redzi pastiprinošiem līdzekļiem pamanāmas virsmas izmaiņas, kas liecinātu par korozijas procesa sākšanos. Izņēmums ir pieņemtās patinas veidošanās