Lietošanas noteikumi

Apstiprinot pasūtījumu SIA SB UN PARTNERI e-veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat mūsu e-veikala lietošanas, preču piegādes, apmaksas un atteikumu tiesību noteikumiem.

 
Privātuma un saistību atruna
šīs interneta lapas īpašnieks, izveidotājs un uzturētājs ir SIA SB UN PARTNERI un tās izveidošanas un uzturēšanas mērķis ir sniegt informāciju par SIA SB UN PARTNERI un tās piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.
Lapas www.sbunpartneri.lv dizains, publicētie materiāli un programmatūras kods ir SIA SB un Partneri vai tās sadarbības partneru īpašums un autortiesību aizsardzības objekts.
 
Visām publikācijām mājas lapā ir informatīvs raksturs. Visu šajā mājas lapā ievietoto informāciju, lejuplādējamos materiālus un attēlus drīkst izmantot tikai personiskai lietošanai, nevis komerciāliem mērķiem, to reproducēšanas gadījumā iekļaujot atsauci uz www.sbunpartneri.lv. Visa informācija, lejuplādējamie materiāli, attēli, rasējumi un fotogrāfijas, kas atrodas SIA SB UN PARTNERI mājas lapā, ir SIA SB UN PARTNERI vai tās sadarbības partneru autortiesību īpašums un tos aizliegts izmantot jebkādam komerciālam nolūkam bez rakstiskas atļaujas, ko izsniegusi SIA SB un Partneri. Pārpublicējot, citējot vai citādi izmantojot šīs interneta mājas lapas materiālus, atsauce uz to ir obligāta.
 
Ja vēlaties savā mājas lapā izveidot saiti uz www.sbunpartneri.lv, lūdzu informējiet mūs - [email protected]. Izveidojot saiti, aizliegts publicēt nepatiesas ziņas par SIA SB un Partneri un izmainīt SIA SB un Partneri mājas lapā sniegto informāciju. SIA SB UN PARTNERI neuzņemas atbildību par informāciju un attēliem, kas ievietoti citā mājas lapā ar saiti uz www.sbunpartneri.lv, un neapstiprina jebkādu savienību ar šis mājas lapas īpašnieku un/vai izveidotāju.
 
Lai arī par savu mērķi esam izvirzījusi nodrošināt, ka mājas lapā ievietotā informācija (piemēram, produktu izmēri, specifikācija, apstrādes, krāsa, tehniskais raksturojums, cenas, piegādes termiņi u.c.) ir patiesa un regulāri atjaunināta, SIA SB un Partneri negarantē tās nevainojamu precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti. Mājas lapa var saturēt tehniskas neprecizitātes un pārrakstīšanās kļūdas. Tāpat mājas lapā iespējamas neprecizitātes, kas radušās ražotāja veikto produktu tehnisko un piegādes izmaiņu rezultātā kopš informācijas ievietošanas SIA SB un Partneri mājas lapā. SIA SB un Partneri neuzņemas atbildību par paļaušanos uz mājas lapā ievietoto informāciju un nenes nekādu atbildību, ja, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju, radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi.
 
SIA SB un Partneri patur tiesības mājas lapā jebkurā laikā bez brīdinājuma un saistībām veikt izmaiņas, kas attiecas uz produktu specifikāciju, tehnisko raksturojumu, izmēriem, materiāliem, apstrādēm, cenām, piegādes laikiem un pieejamību. Pirms pasūtīšanas, lūdzu, jautājiet jaunāko informāciju SIA SB un Partneri konsultantiem. SIA SB UN PARTNERI neatbild par saturu citās mājas lapās, kurām ar ārējo saiti esam devuši pieejamību caur mūsu lapu. Tās tiek nodrošinātas tikai Jūsu ērtībām un informācijai, un Jūsu atbildība ir būt piesardzīgiem un nodrošināties pret vīrusiem un citām destruktīvām vienībām jebkurā interneta vidē.
 
Jebkurus ieteikumus, kļūdu labojumus un citas idejas par mājas lapas uzlabošanu varat sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]. Jebkuri labprātīgi sniegtie ieteikumi un idejas tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un bez to iesniedzējam piederošām īpašuma tiesībām.
 

Personas datus, kurus mūsu lapas apmeklētāji ir iesnieguši mums pēc savas brīvas gribas, uzskatām par konfidenciālu informāciju un izmantojam tikai atbilstoši to iesniegšanas mērķim.