EN 1906 Būvkalumi; durvju rokturi un rokturpogas - prasības un pārbaužu metodes

Eiropas vienotās prasību un testa metožu vadlīnijas, kas attiecināmas uz durvju rokturiem un rokturpogām, definētas standartā DIN EN 1906. Šīs vadlīnijas tiek atspoguļotas klasifikatora kodā, kura galvenais mērķis ir ar standartizācijas palīdzību nodrošināt dažādu produktu īpašību salīdzināmību.

Šis 8-vietīgais klasifikatora kods iekļauj tikai tās kategorijas, kas ir būtiskas attiecīgā produkta veiktspējas raksturojumā. Visi testi tiek veikti sertificētās pārbaužu institūcijās, simulējot reālā laika noslogojumu, kopā ar attiecīgajos standartos noteiktām slēdzenēm un profilcilindriem.

Ja testā pārbaudītais produkts atbilst atsevišķu kategoriju prasībām, tas tiek attiecīgi apliecināts pārbaužu instituācijas izdotā sertifikātā. Katrai kategorijai klasifikatora kodā ir sava vieta un savs simbolu skaidrojums.

Klasifikatora koda piemērs:

1 2 3 4 5 6 7 8
4 7 - D 1 3 0 U1. Pielietojuma kategorija

Klase 1
Durvīm ar vidēju lietošanas intensitāti, apzināti saudzīgu lietotāju attieksmi un zemu nepareiza pielietojuma risku (piem. dzīvojamo telpu iekšdurvis).
Klase 2
Durvīm ar vidēju lietošanas intensitāti un samērā saudzīgu lietotāju attieksmi, tomēr ar zināmu nepareiza pielietojuma risku (piem. biroja ēku iekšdurvis). Rokturi iztur 1.500 N lielu vilces spēku, drošības klase 0.
Klase 3
Durvīm ar augstu publiskās lietošanas intensitāti, ne īpaši saudzīgu lietotāju attieksmi un augstu nepareiza pielietojuma risku (piem. biroja ēku publiskā sektora durvis). Rokturi iztur 2.500 N lielu vilces spēku, drošības klase 1. Ass griezes moments 40 Nm.
Klase 4
Durvīm, kas pakļautas biežam spēka pielietojumam un nesaudzīgai lietotāju attieksmei (piem. durvis futbola stadionos, kazarmās vai publiskās tualetēs). Ass griezes moments 60 Nm.


2. Ilglaicīgās darbības izturība, testa ciklu skaits

Klase 6
Vidēja lietošanas intensitāte: 100 000 testa ciklu
Klase 7
Augsta lietošanas intensitāte: 200 000 testa ciklu


3. Testa durvju izmēri.

Uz durvju rokturiem un rokturpogām neattiecas.


4. Ugunsizturība (precizē ēkas piemērotību)

Klase 0
Nav noteikts
Klase A
Piemērots iestrādei dūmu drošās durvīs
Klase B
Piemērots iestrādei uguns- un dūmu drošās durvīs
Klase C
Piemērots iestrādei uguns- un dūmu drošās durvīs; prasība – ugunsdrošie ieliktņi uzlikās un rozetēs
Klase D
Piemērots iestrādei uguns- un dūmu drošās durvīs; prasība – speciāls roktura kodols durvju rokturī/rokturpogā.


5. Lietošanas drošība (standarta vai paaugstinātas drošības pielietojums)

Klase 0
Standarta pielietojums
Klase 1
Pielietojums ar drošības prasībām


6. Pretkorozijas noturība

Klase 0
Korozijas izturība nav noteikta.
Klase 1
Zema korozijas izturība, 24 stundu sāls miglas tests; produkti iekštelpām.
Klase 2
Vidēja korozijas izturība, 48 stundu sāls miglas tests.
Klase 3
Augsta korozijas izturība, 96 stundu sāls miglas tests; produkti piemēroti āra apstākļiem, piem., ārdurvīm.
Klase 4
Īpaši augsta korozijas izturība, 240 stundu sāls miglas tests; produkti, kas atrodas piejūras reģionos vai industriālajās zonās ar augstu gaisa piesārņojuma līmeni.


7. Drošība – aizardzība pret ielaušanos

Klase 0
Būvkalumi, kas nav piemēroti durvīm ar uzlaušanas aizsardzību .
Klase 1
Zema uzlaušanas aizsardzība – pamata aizsardzība pret uzlaušanas mēģinājumiem ar ķermeņa spēku, piem., sperot ar kāju, metoties durvīs ar plecu, izceļot vai izraujot durvis (vandālisms).
Klase 2
Vidēja uzlaušanas aizsardzība – pret gadījuma zagļiem, kas aizvērtu un aizslēgtu durvju uzlaušanai izmanto vienkāršus instrumentus, piem., skrūvgriezi, knaibles un ķīļus.
Klase 3
Augsta uzlaušanas aizsardzība - pret kramplaužiem, kas aizvērtu un aizslēgtu durvju uzlaušanai izmanto arī otru, papildu skrūvgriezi un lauzni.
Klase 4
Īpaši augsta uzlaušanas aizsardzība – pret pieredzējušiem kramplaužiem, kas papildus izmanto arī zāģi, āmuru u.c. darbarīkus.


8. Rokturu tipi

Tips A
Ar integrētu atsperes mehānismu
Tips B
Ar integrētu nospriegotu atsperes mehānismu
Tips U
Bez atsperes mehānisma