Eņģu klasifikācija saskaņā ar EN 1935

Eiropas standartā EN 1935 ir definētas pārbaužu metodes un prasības uzskrūvējamām durvju un logu vienass eņģēm un eņģēm ar fiksētu asi. Prasības klasificētas un definētas 8-zīmju klasifikatora numuru sistēmā:

  1. Pielietojuma klase
  2. Ilglaicīgās darbības izturība
  3. Testa vērtnes svars
  4. Ugunsizturība
  5. Lietošanas drošība
  6. Pretkorozijas noturība
  7. Pretuzlaušanas aizsardzība
  8. Eņģes klase


1. Pielietojuma klase


Klase 1
Neliela noslodze. Pielietojums ēkās, privātmājās u.c. dzīvojamā sektora objektos; zema pielietojuma intensitāte; apzināti saudzīga lietotāja attieksme; zems negadījumu vai nepareiza pielietojuma risks
Klase 2
Vidēja noslodze. Pielietojums ēkās, privātmājās u.c. dzīvojamā sektora objektos; vidēja pielietojuma intensitāte; daļēji saudzīga lietotāja attieksme; pastāv negadījumu vai nepareiza pielietojuma risks.
Klase 3
Augsta noslodze. Pielietojums sabiedriskās ēkās; augsta pielietojuma intensitāte; ne īpaši saudzīga lietotāja attieksme; pastāv būtisks negadījumu vai nepareiza pielietojuma risks.
Klase 4
Īpaši augsta noslodze. Eņģes durvīm, kas pakļautas īpaši augstai lietošanas intensitātei un nesaudzīgai attieksmei.


2. Ilglaicīgās darbības izturība


Klase 4
25 000 testa darbības cikli (logu un durvju eņģes)
Klase 7
200,000 testa darbības cikli (tikai durvju eņģes)


3. Testa vērtnes svars

Klase 1 20 kg
Klase 2 40 kg
Klase 3 60 kg
Klase 4 80 kg
Klase 5 100 kg
Klase 6 120 kg
Klase 7 160 kg
Klase 8 200 kg
Klase 9 250 kg


4. Ugunsizturība

Klase 0
Nav piemērotas lietošanai uguns- un dūmu drošās durvīs
Klase 1
Piemērotas lietošanai uguns- un dūmu drošās durvīs (EN 1634-1)


5. Lietošanas drošība


Klase 1
Lietošanas drošības pamatprasības attiecas uz visām eņģēm. Klasifikatora kodā pieļaujama tikai klase 1.


6. Pretkorozijas noturība


Klase 0
Pretkorozijas noturība nav definēta
Klase 1
Zema pretkorozijas noturība
Klase 2
Vidēja pretkorozijas noturība
Klase 3
Augsta pretkorozijas noturība
Klase 4
Ļoti augsta pretkorozijas noturība


7. Pretuzlaušanas aizsardzība


Klase 0
Nav piemērotas lietošanai durvīs ar pretuzlaušanas aizsardzību
Klase 1
Piemērotas lietošanai durvīs ar pretuzlaušanas aizsardzību, atsevišķi izvērtējot konkrēto eņģu atbilstību konkrētajām durvīm ar pretuzlaušanas aizsardzību. DIN EN 1935 šis vērtējums nav definēts.


8. Eņģes klase


  Testa vērtnes svars Testa ciklu skaits
Klase 3 20 kg 25 000
Klase 4 20 kg 200 000
Klase 6 40 kg 25 000
Klase 7 40 kg 200 000
Klase 9 60 kg 25 000
Klase 10 60 kg 200 000
Klase 11 80 kg 25 000
Klase 11a 80 kg 200 000
Klase 12 100 kg 25 000
Klase 12a 100 kg 200 000
Klase 13 100 kg 200 000
Klase 14 160 kg 200 000
Klase 15 200 kg 200 000
Klase 16
250 kg 200 000