Blīvgumiju klasifikācija saskaņā ar EN 12365 2003

Blīvgumiju un blīvējošo profilu veiktspējas prasības ir definētas vienotajā Eiropas standartā EN 12365 2003. Blīvgumiju uzdevums ir kontrolēt gaisa, ūdens, skaņas un enerģijas kustību starp durvju, logu un fasādes žalūziju stacionārajām un veramajām daļām.
Vienotais standarts EN 12365 2003 definē klasifikācijas sistēmu, kas logu, durvju un fasādes žalūziju ražotājiem un celtniekiem palīdz pārliecināties par prasībām atbilstošākā būvizstrādājuma izvēli. Blakus klasifikācijas kodā atainotajām ekspluatācijas īpašībām blīvgumijas tiek testētas arī attiecībā uz lietusnecaurlaidību, gaisa caurlaidību, slodzes izturību un ilglaicīgās darbības izturību.

Blīvgumiju klasifikācijā tiek izmantota 6 zīmju sistēma.

Klasifikatora koda piemērs:

1 2 3 4 5 6
W 5 3 6 4 51. Pielietojuma kategorija

W = durvju un logu blīvējumi (Weatherstrip)
G = blīves (Gasket)


2. Darbības diapazons

Klase 1: ≤1 mm
Klase 2: >1 mm ≤2 mm
Klase 3: >2 mm ≤4 mm
Klase 4: >4 mm ≤6 mm
Klase 5: >6 mm ≤8 mm
Klase 6: >8 mm ≤10 mm
Klase 7: >10 mm ≤15 mm
Klase 8: >15 mm ≤30 mm
Klase 9: >30 mm


3. Lineārās kompresijas spēks


Klase 1: ≤10 N/m
Klase 2: >10 N/m ≤20 N/m
Klase 3: >20N/m ≤50 N/m
Klase 4: >50 N/m ≤100 N/m
Klase 5: >100 N/m ≤200 N/m
Klase 6: >200 N/m ≤500 N/m
Klase 7: >500 N/m ≤700 N/m
Klase 8: >700 N/m ≤1000 N/m
Klase 9: >1000 N/m


4. Darbības temperatūras diapazons

Klase 1: no 0°C līdz +45°C
Klase 2: no -10°C līdz +55°C
Klase 3: no -20°C līdz +85°C
Klase 4: no -25°C līdz +100°C
Klase 5: no -40°C līdz +70°C
Klase 6: no 0°C līdz +200°C


5. Sākotnējās formas atgūšanas spēja

Klase 0: nav prasību
Klase 1: >30% līdz 40%
Klase 2: >40% līdz 50%
Klase 3: >50% līdz 60%
Klase 4: >60% līdz 70%
Klase 5: >70% līdz 80%
Klase 6: >80% līdz 90%
Klase 7: >90%


6.Ilglaicīgā sākotnējās formas atgūšanas spēja

Klase 0: nav prasību
Klase 1: >30% līdz 40%
Klase 2: >40% līdz 50%
Klase 3: >50% līdz 60%
Klase 4: >60% līdz 70%
Klase 5: >70% līdz 80%
Klase 6: >80% līdz 90%
Klase 7: >90%


Nosakot blīves atbilstību prasībām, jāņem vērā, ka ne vienmēr augstāka klasifikatora vērtība nozīmē labāko produkta veiktspēju jebkurā pielietojuma situācijā. Kaut arī parasti kategorizācijas augstākie rezultāti ir arī labākie, izvēloties blīvgumijas, nepieciešams rūpīgi izanalizēt, vai attiecīgie ekspluatācijas īpašību rezultāti atbilst tieši konkrētajām prasībām un konkrētajai pielietojuma situācijai.