Būvizstrādājumu regula ES 305/2011

Spēkā no 01.07.2013

SKAIDROJUMS
 
Būvproduktus ar CE-sertifikātu ir atļauts pārdot katrā ES dalībvalstī. Kopš 01.07.2013 ir atļauta arī CE-sertificēto būvproduktu iebūvēšana. Vietējie būvnormatīvi vairs nav saistošāki par ES regulu. Atcelta ir arī Padomes Direktīva 89/106/EEK.
ES regula pieprasa furnitūras ražotājiem izstrādāt  ekspluatācijas īpašību deklarāciju (EID) [Leistungserklaerung (LE), Declaration of Performance (DoP)], kurā jāapstiprina atbilstība būvniecības kritērijiem un jāiekļauj atsauce uz vienotajiem standartiem (EN DINxxxxx), pēc kuriem tiek apliecināta produkta: 
 
1. Mehāniskā stiprība un stabilitāte
2. Ugunsdrošība
3. Higiēna, veselība un vide
4. Lietošanas drošība un pieejamība
5. Aizsardzība pret trokšņiem
6. Enerģijas ekonomija un siltuma izolācija
7. Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana


Durvju furnitūras detaļas, kurām nepieciešama EĪD:
 • Eņģes [DIN EN 1935] 
 • Slēdzenes [EN 179 un EN 1125], īpaši ugunsdrošajām un evakuācijas durvīm
 • Durvju aizvērēji [EN: EN1154]
 • Furnitūra virpuļdurvīm [EN: EN 14351]
 • Drošības tehnikas detaļas evakuācijas durvīm [EN: EN 179, EN 1125]
 • Dūmu novadīšanas/gaisa nepiekļūšanas tehnika [EN: EN 12101-2]


Durvju furnitūras detaļas, kurām EĪD nav nepieciešama, bet ir pieejami testēšanas sertifikāti:
 • Rokturi - uzskatāmi par dekoratīviem, maināmiem elementiem. Pēc pieprasījuma ir pieejami sertifikāti par rokturu testu rezultātiem.
 • Profilcilindri
 • Citi dekoratīvi elementi
 • Elektromagnētiskie sprūdi
  u.c.


Noderīgas saites: 


Atbilstības zīmes lietošanas nosacījumi:
 • Noteikta forma un proporcijas
 • Redzami, salasāmi un neizdzēšami iestrādāta būvizstrādājumā vai iekļauta tā datu etiķetē (atsevišķos gadījumos pavaddokumentos vai uz iepakojuma)


Aiz atbilstības zīmes pievienojamie dati:

 • Zīmes piešķiršanas gada pēdējie divi cipari
 • Ražotāja nosaukums, adrese vai preču zīme
 • Tipa vienotais identifikācijas kods
 • Ekspluatācijas īpašību deklarācijas atsauces numurs
 • Deklarētās ekspluatācijas īpašības līmeņi vai klases
 • Atsauce uz saskaņotās tehniskās specifikācijas piemērošanu
 • Vajadzības gadījumā NB identifikācijas numurs
 • Paredzētais pielietojums, kas noteikts attiecīgajā saskaņotajā tehniskajā specifikācijā