EN 13126 Būvkalumi. Logu un balkona durvju furnitūra - prasības un testa metodes

8. daļa: Veramo-atgāžamo, atgāžamo-veramo un veramo logu un balkona durvju furnitūra

Šī norma definē veramo-atgāžamo, atgāžamo-veramo un veramo logu un balkona durvju furnitūras prasības un testa metodes attiecībā uz furnitūras detaļu ilglaicīgās darbības izturību, stiprību, drošību un funkcionalitāiti.

Pamatojoties uz šo normu, sertificētu būvkalumu lietotājs var paļauties, ka, izmantojot būviztrādājumu tam paredzētajā pielietojumā veramo-atgāžamo, atgāžamo-veramo un veramo logu un balkona durvju furnitūras elementi vai garnitūras atbilst definētajām prasībām.

KLASIFIKĀCIJA

1. Lietošanas kategorija
Saskaņā ar EN 13126-1:2006, 4.2 pielietojuma kategorijai marķējums nav nepieciešams.


2. Ilglaicīgās darbības izturība

Klase 3
15 000 darbības ciklu (+1%) (atgāžamo-veramo un veramo-atgāžamo logu furnitūra)
Klase 5
25 000 darbības ciklu (+1%) (veramo logu furnitūra)


3.  Svars

Saskaņā ar EN 13126-1:2006,4.4 ir definētas sekojošas klases:
050, 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200


4.  Ugunsizturība

Klase 0:
Nav prasību


5. Lietošanas drošība

Klase 1
Būvkalumiem jāatbilst šīs normas 1. un 8. daļas prasībām.


6. Pretkorozijas noturība

Saskaņā ar EN 13126-1:2006, 4.7 būvkalumiem jāatbilst normā EN 1670 noteiktajām klasēm, minimāli - klasei 3.


7. Pretuzlaušanas izturība

Saskaņā ar EN 13126-1:2006, 4.8 drošības kategorijai marķējums nav nepieciešams.


8. Pielietojuma apgabals

Šīs pozīcijas vērtība "8' uzrāda šīs normas daļu, saskaņā ar kuru piemēroti testi veramo-atgāžamo, atgāžamo-veramo un veramo logu un balkona durvju furnitūras detaļām vai garnitūrām.


9. pozīcija - Testa parametri

Nosauc attiecīgā testa elementa izmērus, kas izmantoti veramo-atgāžamo, atgāžamo-veramo un veramo logu un balkona durvju furnitūras detaļu vai garnitūru testēšanai. Visi izmēri doti milimetros/ S.R.W. = vērtnes falces platums, S.R.H. = vērtnes falces augstums.

  • platums x augstums: 1300 mm x 1200 mm (loga svars ≤ 130 kg);
  • platums x augstums: 1550 mm x 1400 mm (loga svars ≤ 130 kg);
  • platums x augstums: 900 mm x 2300 mm (balkona durvju izmērs);
Šīs vērtības ir testa vērtības, nevis maksimālie izmēri, kādi izmantojami logu ražošanā.
Ja loga izmēri pārsniedz testa elementa izmērus, ražotājs ar atbilstošu dokumentāciju apliecina, ka spēki, kas attiecīgajā gadījumā iedarbojas uz furnitūras elementiem, nepārsniedz spēkus, kas izmantoti testa procesā.


Klasifikācijas piemērs:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 4 080 0 1 3 - 8 900/2300

1. pozīcija  Lietošanas kategorija  - (nav prasību)
2. pozīcija  Ilglaicīgās darbības izturība  Klase 4 (15 000 ciklu)
3. pozīcija  Svars  80 kg
4. pozīcija  Ugunsizturība  Klase 0 (nav prasību)
5. pozīcija  Lietošanas drošība  Klase1
6. pozīcija  Pretkorozijas noturība  Klase 3
7. pozīcija  Pretuzlaušanas izturība - (nav prasību)
8. pozīcija  Pielietojuma apgabals  Atbilstoši normai
9. pozīcija  Testa parametri S.R.W. = 900 mm. S.R.H. = 2300 mm