Evakuācijas un panikas (trauksmes) durvis. Jautājumi un atbildes.

1. Kas ir evakuācijas situācija?

Par evakuācijas situāciju tiek dēvēti apstākļi, kad apdraudēta ir nelielas cilvēku grupas dzīvība, taču vispārējas panikas iespēja ir visai niecīga. Tipisks piemērs: ugunsgrēks biroju ēkā, kurā darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas ceļiem un to aprīkojumu un ēku visticamāk pametīs kontrolēti un bez panikas.


2. Kas ir panikas (trauksmes) situācija?

Par trauksmes situāciju tiek dēvēti apstākļi, kad apdraudēta ir lielas cilvēku grupas vai neorganizēta cilvēku pūļa dzīvība. Iespējami arī paniku pastiprinoši faktori, kā piemēram: spēcīgi dūmi, tumsa vai vietai nepiederošu un apdraudošu personu klātbūtne. Tipisks piemērs: ugunsgrēks kinoteātrī, kura apmeklētāji evakuācijas ceļus nepārzina un bīstamu apstākļu ietekmē neorganizēti steigsies pamest ēku un, ļoti iespējams, pakļausies vispārējai panikai.

3. Kas nosaka, kādam jābūt evakuācijas un trauksmes durvju aprīkojumam?

Evakuācijas durvju prasības ir definētas Eiropas būvniecības normā EN 179.
Trauksmes durvju prasības ir definētas Eiropas būvniecības normā EN 1125.

4. Vai drīkst aprīkot evakuācijas un trauksmes durvis ar standarta rokturu garnitūrām?

Nē, nekādā gadījumā! Jāizmanto speciālas, sertificētas evakuācijas vai trauksmes durvju rokturu garnitūras. EN 179 un EN 1125 pieprasa, lai evakuācijas un trauksmes durvīs tiktu izmantotas tikai tādas rokturu garnitūras, kas sertificētas kopā ar attiecīgo durvju slēdzeni. Atsevišķi sertificētus rokturus un slēdzenes kombinēt ir aizliegts.

5. Vai vienmēr evakuācijas un trauksmes durvis drīkst atslēgt bez atslēgas?

Nē! Evakuācijas funkcijas izmantošana paredzēta tikai ārkārtas situācijām. Lai evakuācijas funkcija tiktu garantēta, to izmantot ikdienā ir aizliegts. Ikdienas lietošanā durvis jāslēdz ar atslēgu.

6. Vai evakuācijas un trauksmes durvis drīkst aprīkot ar signalizāciju?

Jā. Signalizācijas iekārtas neietekmē evakuācijas un traukmes funkcijas. Taču ieteicams ir informēt iekārtas ražotāju vai uzstādītāju par durvju funkciju un pārliecināties par iekārtas piemērotību.

7. Vai drīkst uzstādīt evakuācijas un trauksmes durvīs papildus aprīkojumu?

Jā, bet tā, lai netiktu negatīvi ietekmēta evakuācijas funkcija, piemēram, durvis papildus aprīkojuma ietekmē nekļūtu grūtāk veramas. Mērķis: durvīm jābūt atveramām ar vienu rokas kustību vienas sekundes laikā.