Master Key slēgšanas sistēmas. Informācija


Vienādi slēdzošo cilindru sistēma - viena atslēga visām durvīm - praktisks risinājums privātmājām


Izveidojot visai mājai vienotu slēgšanas sistēmu, katrs cilindrs ir unikāls un droši aizsargā mājas iedzīvotājus no kramplaužiem, vienlaikus nodrošinot slēgšanas komfortu: visas durvis - galveno ieeju, sānu ieeju, dārza vārtiņus, garāžas vārtus, pastkastīti u.c. – iespējams atslēgt ar VIENU atslēgu, nezaudējot drošības līmeni. Arī vienādi slēdzošajās slēgšanas sistēmās izmantojami speciālie aizsargātie profili ar izlaušanas, izurbšanas, izvilkšanas, kopēšanas un atmūķēšanas aizsardzību, kā arī individuālo kodēšanas principu un drošības karti.


Master Key slēgšanas sistēma - atslēgas ar dažādām piekļuves tiesībām - gudrs un drošs risinājums daudzdzīvokļu mājām un uzņēmumiem


Daudzdzīvokļu mājām, iestādēm un uzņēmumiem nepieciešami īpaši risinājumi slēgšanas un piekļuves tiesību organizēšanā. Piemēram: katram darbiniekam ir piekļuves tiesības ēkai un materiālu novietnei, bet ne dokumentu arhīvam. Tajā pašā laikā katrs var atslēgt savu kabinetu, bet ne kolēģa darba telpas.
Līdzīgi Master Key sistēma darbojas arī daudzdzīvokļu mājā: katrs iedzīvotājs var atslēgt ēkas ieejas durvis un koplietošanas telpu durvis, piemēram, pagrabu. Savu dzīvokli un savu pastkastīti var atslēgt tikai tā īpašnieks vai īrnieks pats. Aizsardzību pret atslēgu viltošanu nodrošina drošības karte. Tikai kartes īpašnieks var pavairot atslēgas un izgatavot papildus cilindru pie Master Key sistēmas piegādātāja vai licenzētās atslēgu darbnīcās. Tas garantē augstu drošību gan dzīvojamās mājās, gan iestādēs un ražošanas ēkās.


MASTER KEY Slēgšanas sistēmas organizācijas veidi:

Galvenās atslēgas Master Key sistēma (HS)
Īpaši piemērota privātmājām, nelieliem uzņēmumiem, veikaliem utt. Katras durvis galvenās atslēgas sistēmā aprīkotas ar individuāli slēdzamu cilindru. Ar šī cilindra atslēgu iespējams atslēgt tikai konkrēto cilindru. Ar sistēmas galveno atslēgu var atslēgt visus sistēmas cilindrus.

Piemērā attēlots uzņēmums ar 6 nodaļām, kuras katra aprīkota ar savu individuālo slēgšanas cilindru. Vienas nodaļas darbinieki nevar atslēgt pārējo nodaļu telpu durvis. Tehniskais direktors ar galveno atslēgu var atslēgt visu nodaļu durvis.


Galvenās atslēgas centrālā 
Master Key sistēma (HS/Z)

Līdzīgi kā galvenās atslēgas sistēma - piemērota privātmājām, nelieliem uzņēmumiem, veikaliem utt. Katras durvis aprīkotas ar individuāli slēdzamu cilindru. Atšķirībā no parastās galvenās atslēgas sistēmas šī sistēma ir papildināta ar centrālo cilindru galvenajās ieejas durvīs. Ar katra individuālā cilindra atslēgu iespējams atslēgt konkrēto individuālo cilindru, kā arī centrālo cilindru. Ar galveno atslēgu iespējams atslēgt visus individuālos cilindrus un centrālo cilindru.

Piemērā, līdzīgi kā iepriekš, attēlots uzņēmums ar 6 nodaļām, kuras katra aprīkota ar savu individuālo slēgšanas cilindru. Vienas nodaļas darbinieki nevar atslēgt pārējo nodaļu telpu durvis, bet viņiem ir pieeja uzņēmuma ieejas durvīm. Tehniskais direktors ar galveno atslēgu var atslēgt visu nodaļu durvis, kā arī ieejas durvis.Centrālā slēgšanas sistēma (ZS)
Īpaši piemērota daudzdzīvokļu ēkām. Dzīvokļu durvis aprīkotas ar individuāli slēdzamiem cilindriem. Dzīvokļa īrnieks/īpašnieks ar savu atslēgu var atslēgt savu dzīvokli, kā arī koplietošanas durvis (piem. ēkas centrālo ieeju, pagrabu utt.). Centrālajā slēgšanas sistēmā var integrēt arī vienādi slēdzošus cilindrus, lai ar vienu atslēgu būtu iespējams atslēgt ne tikai dzīvokļa durvis, bet arī savu pastkastīti, individuālās pagraba telpas vai garāžas vārtus.
Piemērā attēlota centrālā slēgšanas sistēma 4 atsevišķām daudzdzīvokļu ēkām. Katras ēkas iedzīvotāji ar sava dzīvokļa atslēgu var atslēgt sava dzīvokļa durvis, kopīgās pazemes autostāvvietas durvis un tikai savas mājas ieejas durvis. Kaimiņu dzīvokļu durvis un pārējo ēku ieejas durvis ar sava dzīvokļa atslēgu atslēgt nav iespējams.


Centrālā galvenās atslēgas Master Key sistēma (Z/HS)
Līdzīgi kā centrālā slēgšanas sistēma - piemērota daudzdzīvokļu ēkām. Dzīvokļu durvis aprīkotas ar individuāli slēdzamiem cilindriem. Dzīvokļa īrnieks/īpašnieks ar savu atslēgu var atslēgt savu dzīvokli, kā arī koplietošanas durvis (piem. ēkas centrālo ieeju, pagrabu utt.). Centrālajā slēgšanas sistēmā var integrēt arī vienādi slēdzošus cilindrus, lai ar vienu atslēgu būtu iespējams atslēgt ne tikai dzīvokļa durvis, bet arī savu pastkastīti, individuālās pagraba telpas vai garāžas vārtus.

Salīdzinājumā ar parasto centrālās slēgšanas sistēmu šajā gadījumā sistēma ir papildināta ar tehnisko galveno atslēgu, kas atrodas, piem., mājas pārvaldnieka pārziņā. Ar galveno atslēgu var atslēgt gan ēku ieejas durvis, gan vēl papildus tehnisko telpu (saimniecības telpu, katla telpas, liftu u.c.) durvis. Dzīvokļu durvis ar galveno atslēgu atslēgt nav iespējams.Ģenerālās galvenās atslēgas Master Key sistēma
Ģenerālās galvenās atslēgas sistēmas ir vairāku galvenās atslēgas sistēmu apvienojums vienā sistēmā. Īpaši piemērota lieliem uzņēmumiem, viesnīcām, iestādēm, skolām, slimnīcām utt. Dažādu nodaļu sistēmas lietotāji tiek apvienoti grupās un saņem grupas atslēgu. Sistēmas lietotājiem, kuriem ir piekļuve tikai savām durvīm, tiek piešķirta individuālā atslēga. Sistēmas lietotājiem, kuriem ir piekļuve vairākām nodaļas durvīm, tiek piešķirta galvenā atslēga. Sistēmas lietotājiem, kuriem ir piekļuve visām objekta durvīm, tiek piešķirta ģenerālā galvenā atslēga.

Piemērā attēlota ģenerālā galvenās atlsēgas sistēma uzņēmumā ar 2 galvenajām nodaļām - ražošanas un finanšu nodaļu. Katra no nodaļām dalās 2 apakšnodaļās. Uzņēmuma vadītājam tiek piešķirta ģenerālā galvenā atslēga, ar kuru iespējams atslēgt visas durvis visās nodaļās. Tehniskajam direktoram tiek piešķirta galvenā atslēga 1 (HS 1), ar kuru iespējams atslēgt ražošanas nodaļu durvis (GS 1/1 un GS 1/2), bet nav iespējams atslēgt finanšu nodaļas durvis (HS 2). Ražošanas apakšnodaļu vadītāji ar savu atslēgu var atslēgt tikai savas apakšnodaļas durvis (GS 1/1 vai GS 1/2). Ar apakšnodaļu darbinieku individuālajām atslēgām iespējams atslēgt tikai konkrētā kabineta/darba vietas durvis.
Līdzīgā hierarhijā sistēma uzbūvēta arī finanšu nodaļā.